تیم قرمز

برگه رمز هایی برای نفوذگران

سرآغاز لینوکس ویندوز شبکه نکات و ترفند ها روش کار با ابزار ها وب پایگاه داده ها برنامه نویسی بی سیم مهندسی معکوس رمزنگاری پنهان نگاری ارزیابی اطلاعات(osint) منابع

مهندسی معکوس

زبان جاوا

jd-gui

شبیه سازی GBA

https://problemkaputt.de/no$gba.zip
https://mgba.io/downloads.html
https://github.com/SiD3W4y/GhidraGBA

شناسایی نوع فایل

file <filename>

xor محتویات فایل

xor تحت خط فرمان

cat password | xor 0xff > password.bin